Zane vom hohlen Hügel

M Born: November 8, 2006
Sire: V Stano vom Hasenborn, SchH 3, IPO2, Kkl 1 'a'
Dam: V Anouk v Louwershoeve SchH2, kkl 1 Lbz 'a'

Zane vom hohlen Hügel

Zane vom hohlen Hügel   Zane vom hohlen Hügel