Ronan vom hohlen Hügel

M Born: November 7, 2005
Sire: V Stano vom Hasenborn, SchH 3, IPO2, Kkl 1 'a'
Dam: V Yarin vom hohlen Hügel, SchH 1, 'a'

Ronan vom hohlen Hügel

Ronan vom hohlen Hügel
At six months

Ronan vom hohlen Hügel

Ronan vom hohlen Hügel
Almost five months old

Ronan vom hohlen Hügel
Four months old