Rhett vom hohlen Hügel

M Born: November 7, 2005
Sire: V Stano vom Hasenborn, SchH 3, IPO2, Kkl 1 'a'
Dam: V Yarin vom hohlen Hügel, SchH 1, 'a'

Rhett vom hohlen Hügel
Almost four months old

Rhett vom hohlen Hügel
Five months old

Rhett vom hohlen Hügel
Seven months old

Rhett vom hohlen Hügel
Ten months old

Rhett vom hohlen Hügel