V Nero vom Nobachtal SchH3

M Born: February 1, 2001
Sire: VA4 Enzo von Buchhorn SchH3 KKl 1 'a'
Dam: V Angie von den Amperauen SchH1

Nero vom Nobachtal