Eian vom hohlen Hügel

Born: 9/30/03
Sire: 2002 Youth Sieger Quentin Karanberg SchH1 Kkl 1 'a'
Dam: V Waldana vom Hasenborn SchH1 Kkl 1 'a'
View Pedigree

Eian vom hohlen Hügel

Eian vom hohlen Hügel

Eian vom hohlen Hügel

Eian vom hohlen Hügel

Pedigree for Eian vom hohlen Hügel

Sire:
2002 Youth Sieger Quentin Karanberg SchH1 Kkl 1 'a'
Sire:
VA Yasko vom Farbenspiel SchH3 Kkl 1 'a'
Sire:
VA Ursus von Batu SchH3 Lbz 'a'
Sire:
V Hobby vom Gletschertopf SchH3 Kkl 1 'a'
Dam:
V Verena von Batu SchH1 Kkl 1 'a'
Dam:
VA Connie vom Farbenspiel SchH3 Kkl 1 'a'
Sire:
V Eros von der Luisenstrasse SchH3 Kkl 1 'a'
Dam:
V Daggi vom Farbenspiel SchH2 Kkl 1 'a'
Dam:
V Mary von Tronje SchH2 Kkl 1 'a'
Sire:
V Xandor von Tronje SchH3 Kkl 1 'a'
Sire:
V Unko vom Haus Zieglmayer SchH3 Kkl 1 'a'
Dam:
V Anchie vom Grenzland SchH1 Kkl 1 'a'
Dam:
V Landa von der Night SchH2
Sire:
V Hanno von der Eulerstrasse SchH3 CAB2
Dam:
Uva von der Night SchH1
Dam:
V Waldana vom Hasenborn SchH1 Kkl 1 'a'
Sire:
V Neros vom Hasenborn SchH3 Kkl 1 'a'
Sire:
VA Nero vom Hirschel SchH3 Kkl 1 Lbz 'a'
Sire:
VA Zamb von der Wienerau SchH3 Kkl 1 'a'
Dam:
V Ica vom Haus Reiterland SchH2 Kkl 1 'a'
Dam:
V Gobie vom Hasenborn SchH1 Kkl 1 'a'
Sire:
V Jello von der Wienerau SchH3 Kkl 1 'a'
Dam:
VA2 (USA) Hilla vom Hasenborn SchH3 Kkl 1 'a'
Dam:
V Yamaica vom Eichenbühl SchH1 Kkl 1 'a'
Sire:
V Bocaccio vom Ritterberg IP1 Kkl 1 'a'
Sire:
VA Zamb von der Wienerau SchH3 Kkl 1 'a'
Dam:
V Nadine von Batu SchH2 Kkl 1 'a'
Dam:
V Senta vom Lahrerborn SchH1 Kkl 1 'a'
Sire:
V Echo aus Wattenscheid SchH3 FH IP3 Kkl 1 'a'
Dam:
Jola von der Bimsgrube SchH1