V Domino vom Baronenwald SchH3 Kkl 1 'a'

M Born: May 11, 1998
Sire: V Hobby vom Gletschertopf SchH3 Kkl 1 'a'
Dam: V Thea vom Baronenwald SchH1 Kkl 1 'a'